Op 24 april presenteerde Wilco Huisman namens voetbalvereniging DVC ’26 in Didam een bijzondere avond voor acht partijen, die met DVC’26 in de toekomst een Open Club willen vormen. ‘Samenwerking, gezamenlijk belang en verbinding’ waren de sleutelwoorden. Partijen stemden in met de kansen, zoals DVC’26 deze ziet.

Kansen zijn o.a.:

  • Doorontwikkelen sportpark met faciliteiten: van beachvelden en Skills park tot MTB/BMX baan.
  • Gezamenlijk optrekken in sportstimulering via bewegingsonderwijs.
  • Breed sportaanbod ontwikkelen voor doelgroepen.
  • Leerwerkplekken realiseren: van studenten tot re-integratie trajecten.
  • Samenwerking op medisch gebied: fysiotherapeut, krachthonk, turnhal.
  • BSO sportlocatie.
  • Inzet combinatiefunctionaris, verenigingsmanager.
  • Naschools sportaanbod voor jeugd en jongeren.
  • Het kloppend sporthart van Didam e.o.

De verschillende partijen gaan nu aan de slag om te bepalen welke kansen zij gaan benutten en zullen een subsidieaanvraag doen bij de provincie. Een mooie schets (ideaalplaatje) liet de aanwezigen dromen over een succesvolle Open Club in een uitdagend Vitaal Sportpark. 

Initiatiefnemers

DVC’26