Direct door naar content

Nieuws

Achterhoek in Beweging jaagt aan, stimuleert en faciliteert

ACHTERHOEK - Achterhoek in Beweging stimuleert het regionaal samenwerken op gebied van sporten en bewegen in de Achterhoek. Op tal van manieren, binnen en buiten, voor iedereen. Pascal Kamperman is directeur-bestuurder en trots op de eerste ontwikkelingen. 

Door Remko Alberink

Het initiatief ontstond in 2014, en anno 2022 is Achterhoek in Beweging niet meer weg te denken uit de regionale sportieve infrastructuur. "We zijn een regionaal platform waar het thema sport en bewegen centraal staat", vat Pascal Kamperman samen. Ooit ingestroomd vanuit de KNVB, inmiddels is hij hele dagen actief voor de Achterhoek. Kamperman: "Ons platform wordt ondersteund door de acht Achterhoekse gemeenten in combinatie met zestien strategische partners."
Als voorbeeld noemt Kamperman het loket uniek sporten in de regio. "Daarin wordt erg goed samengewerkt. Dit is de mogelijkheid om mee te doen als je een lichamelijk of geestelijke beperking hebt. Binnen de de acht gemeenten hebben we hiervoor samen één loket."

WK Volleybal
Een ander voorbeeld is het WK volleybal voor vrouwen dit jaar. "Dat wordt in september in Gelderland gehouden. In de Achterhoek huisvesten we in die periode vier van de deelnemende teams. We willen met de regionale volleybalclubs niet alleen tijdens het WK de focus op volleybal leggen, maar doen dat aankomende 3 jaren, in samenwerking met Sport-ID en volleybalbond Nevobo."
Kamperman heeft met zijn organisatie een blauwdruk gemaakt. "Met Scholder an Scholder-aanpak werken we volgens vijf vaststaande punten. De eerste is creëren van bewustwording van verenigingen en/of deelnemers. Als tweede punt willen we waar mogelijk inspireren en zien we eventuele problemen als een uitdaging. Punt drie is het activeren van je vereniging en/of deelnemers, en bij punt vier wordt gekeken naar de mogelijkheden van samenwerken op lokaal niveau of in de regio. De Achterhoek is een verzameling kernen, wijken, dorpen en steden waarbij samenwerking nodig is. Als vijfde en laatste punt kijken we hoe het initiatief of project toekomstbestendig kunnen maken, dat het vanzelfsprekend wordt en niet meer weg te denken is."

Projecten
Volgens dit 'protocol' wordt elk initiatief tegen het licht gehouden. Projecten worden ook niet eindig voorgezet, legt de directeur-bestuurder uit.
"Zo hebben we het project Oldstars Achterhoek gehad, hetgeen we samen deden met de Rabobank, Menzis en De Graafschap. Senioren die aan het bewegen gingen met onder meer walking football, walking tafeltennis en verder. Je zag dat dit goed werd opgepakt binnen de 8 gemeenten en op een gegeven moment werd het op verschillende plaatsen zo goed opgepakt, dat wij het nu aan de lokale sportverenigingen en buurtsportcoaches over laten. We blijven er wel bij betrokken, maar meer op reactieve wijze."

Initiatief
Achterhoek in Beweging leent zich niet overal voor, maakt Kamperman duidelijk. "Zo is er een platform rookvrije sportkantines. Dat is een goed initiatief, waar wij clubs in de regio attent op maken. Maar dan houdt het voor ons op, wij gaan niet clubs belerend benaderen met de vraag of zij hun kantine al rookvrij hebben gemaakt."
In 2019 werd een regionaal sportakkoord opgesteld dat moet leiden tot een nog gezondere populatie in de omgeving Achterhoek in 2030. Kamperman: "Maar je ziet dat zoiets aangepast kan worden. Talentontwikkeling voor het aangepast sporten, Urban-sports en E-sports kwamen daar bijvoorbeeld nog niet in voor."
Daarbij werkt Kamperman volgens een succesvolle formule. "Regionaal samenwerken en vervolgens lokaal uitvoeren. Door samen te werken kun je samen makkelijker met sportbonden en andere landelijke instanties in gesprek. Door 1 gesprekspartner namens de 8 gemeenten en 16 partners dragen we bij het bundelen van krachten en belangen. Hierdoor hoeft een sportbond of Ministerie niet met 8 gemeenten apart in gesprek te gaan. Vanuit de gezamenlijk gemaakte ambities proberen wij het uit te rollen richting de lokale sportaanbieders en buurtsportcoaches binnen de 8 gemeenten. Regionaal samenwerken is efficiënter werken, geen dingen los van elkaar of dubbel doen. Regionaal platform is interessanter voor Ministeries, sportbonden en subsidieverstrekkers. We functioneren als spreekbuis namens een hele regio. Hierdoor creëren we nog meer activatie. Graag benadruk ik hierbij dat we aanvullend zijn op dat wat er lokaal al wordt gedaan of opgepakt. Het is meer mogelijk maken dan alle gebeurd en samenwerken aan kwaliteit."

Toekomst
Vragend naar zijn wensen voor de toekomst is het antwoord duidelijk. "Ik zou graag willen dat er een goede waardering komt voor sportverenigingen en -aanbieders. Vaak wordt nog wel eens onderschat wat de toegevoegde waarde van een vereniging in de samenleving kan zijn, met name op het sociale vlak. Het is aan ons allen om dit cultureel erfgoed, het verenigingsleven, in Achterhoek te ondersteunen en te begeleiden bij wel en wee van een vereniging."

Uitgeverij Achterhoek Nieuws en de Stichting Achterhoek in Beweging zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Patrick Verheij, commercieel directeur van Achterhoek Nieuws, en Pascal Kamperman, directeur-bestuurder van Achterhoek in Beweging, ondertekenden afgelopen week deze overeenkomst.
Achterhoek Nieuws is daarmee dé mediapartner van de stichting en speelt een cruciale rol in de communicatie rondom het toekomstbestendig maken van het Achterhoekse sportklimaat.

Deel dit nieuwsbericht
Logo partner achterhoek food
Logo partner 8rhkgezond
Logo partner Zozijn
Logo partner Elver
Logo partner Estina
Logo partner Sius
Logo partner Gemeente Aalten
Logo partner Gemeente Berkelland
Logo partner Gemeente Bronckhorst
Logo partner Gemeente Doetinchem
Logo partner Gemeente Montferland
Logo Topsport Gelderland
Logo partner Gemeente Oostgelre
Logo partner Gemeente Oudeijsselstreek
Logo partner Gemeente Winterswijk
Logo Graafschap College
Logo De Graafschap
Logo Humankind
Logo KNVB
Logo Menzis
Logo Pak An
Logo Provincie Gelderland
Logo Rabobank
Logo Sociaal Domein
Logo Sport Id
Logo Stolwijk & Kelderman