Direct door naar content

Nieuws

Achterhoek onderweg naar vernieuwd regionaal sportakkoord

Gisterenmiddag wisselden Achterhoekse gemeenten, ambassadeurs en partners van Achterhoek in Beweging van gedachten hoe sport en bewegen de komende jaren als middel ingezet kan worden. Ruim 60 deelnemers hebben actief meegedacht. Met de verkregen informatie en ambities wordt de vervolgstap gemaakt; het sluiten van een regionaal sportakkoord in najaar 2019. Een plan dat laat zien dat overheid en organisaties een gedeelde opgave en gedeelde kansen zien.

De Achterhoek heeft een uitstekende basis voor een gezond leven. Noaberschap, een mooie leefomgeving en een grote affiniteit met sporten, bewegen, cultuur en streekproducten kenmerken de streek. Maar ook de Achterhoek ontkomt niet aan de grote transformatievragen. Hoe kan nog beter ingespeeld worden op deze fundamentele vragen van de toekomst? Vragen als gevolg van ontgroening, krimp, klimaat en individualisering binnen een samenleving die steeds verder technologiseert. Achterhoek in Beweging bereidt hierop door middel van sport positieve antwoorden voor. Antwoorden die gericht zijn op het voorkomen van problemen of op het op een energieke manier oplossen van vraagstukken.

Achterhoek in Beweging vindt haar fundament in sporten en bewegen. Maar de organisatie kan haar doelstellingen alleen halen door verschillende coalities aan te gaan. Verbindingen zijn er al met de zorgsector, volksgezondheid, het onderwijs en ondernemers. Maar er zijn meer en grotere coalities nodig om tot oplossingen te komen. Om hiertoe te komen, heeft Achterhoek in Beweging het initiatief genomen tot het sluiten van een regionaal sportakkoord 2020 – 2030. Een akkoord dat laat zien dat vele partijen een gedeelde opgave en gedeelde kansen zien. Kansen om mensen voor te bereiden op een zelfredzame toekomst in een gezonde leefomgeving. Sport, bewegen en gezondheid zijn daarvoor essentieel!

Deel dit nieuwsbericht
Logo partner achterhoek food
Logo partner 8rhkgezond
Logo partner Zozijn
Logo partner Elver
Logo partner Estina
Logo partner Sius
Logo partner Gemeente Aalten
Logo partner Gemeente Berkelland
Logo partner Gemeente Bronckhorst
Logo partner Gemeente Doetinchem
Logo partner Gemeente Montferland
Logo Topsport Gelderland
Logo partner Gemeente Oostgelre
Logo partner Gemeente Oudeijsselstreek
Logo partner Gemeente Winterswijk
Logo Graafschap College
Logo De Graafschap
Logo Humankind
Logo KNVB
Logo Menzis
Logo Pak An
Logo Provincie Gelderland
Logo Rabobank
Logo Sociaal Domein
Logo Sport Id
Logo Stolwijk & Kelderman