Direct door naar content

Nieuws

De verenigingsmonitor is gereed: de sportregio in beeld

Dit voorjaar hebben we samen met afgevaardigden van de acht Achterhoekse gemeenten, buurtsportcoaches, sportservice Doetinchem en Sportfederatie Berkelland gewerkt aan het ontwikkelen en uitsturen van een verenigingsmonitor. Deze monitor is onderdeel van de Achterhoekse sportmonitor en heeft als doel om in kaart te brengen hoe sportverenigingen in de Achterhoek ervoor staan èn om de resultaten te gebruiken voor het ondersteunen van sportverenigingen op thema’s die spelen.

Rapportages per gemeente
Aan alle verenigingen binnen de acht Achterhoekse gemeenten hebben we de vraag gesteld of zij deel wilden nemen aan de verenigingsmonitor. Ongeveer de helft van alle verenigingen, 228 van de ruim 500, heeft daaraan gehoor gegeven. De verschillen tussen de verenigingen zijn groot. Daarom hebben we ervoor gekozen om de resultaten uit te splitsen naar drie achtergrondkenmerken: grote en kleine clubs, clubs met een eigen accommodatie en clubs zonder eigen accommodatie, en clubs met een regulier sportaanbod zoals voetbal of zwemmen en clubs waarbij het sportaanbod zich richt op sport in een breder perspectief zoals denksport of hengelsport. Ook zijn per gemeente rapportages gemaakt zodat elke gemeente zelf aan de slag kan.

Regionale verschillen, overeenkomsten en knelpunten
De regionale verenigingsmonitor toont de verschillen, overeenkomsten en knelpunten aan waar Achterhoekse verenigingen mee te maken hebben. Zo telt de kleinste vereniging 3 leden en weet de grootste vereniging 1.650 leden aan zich te binden. Een kwart van de verenigingen ziet het dalende ledenaantal als een knelpunt. Ook de aanwas van jeugdleden is voor veel verenigingen een probleem. Het gros van alle verenigingen in de Achterhoek draait op vrijwilligers. Met name veel grote verenigingen kampen echter met een gebrek aan voldoende geschikte vrijwilligers.

Samenwerken is iets dat Achterhoekse verenigingen veel doen. Bijna negen op de tien verenigingen werkten het afgelopen jaar samen met één of meer organisaties. Ook het toekomstperspectief van de verenigingen is positief; de meeste verenigingen kwalificeren hun toekomstbeeld, ondanks de coronacrisis, als redelijk positief. De resultaten van het onderzoek gebruiken we om sportverenigingen op bepaalde thema’s nog beter te ondersteunen.

Deel dit nieuwsbericht
Logo partner achterhoek food
Logo partner 8rhkgezond
Logo partner Zozijn
Logo partner Elver
Logo partner Estina
Logo partner Sius
Logo partner Gemeente Aalten
Logo partner Gemeente Berkelland
Logo partner Gemeente Bronckhorst
Logo partner Gemeente Doetinchem
Logo partner Gemeente Montferland
Logo Topsport Gelderland
Logo partner Gemeente Oostgelre
Logo partner Gemeente Oudeijsselstreek
Logo partner Gemeente Winterswijk
Logo Graafschap College
Logo De Graafschap
Logo Humankind
Logo KNVB
Logo Menzis
Logo Pak An
Logo Provincie Gelderland
Logo Rabobank
Logo Sociaal Domein
Logo Sport Id
Logo Stolwijk & Kelderman