Na het Achterhoeks Beweeg- en Sportakkoord 2020 – 2030 ligt er nu de ambitieuze uitvoeringsagenda 2020 – 2024.

Het Beweeg- en Sportakkoord kent verschillende thema’s, waarvan een deel is uitgewerkt en andere in de steigers staan. ‘Uniek Sporten’ voor mensen met een beperking, ‘Vitaal Ouder Worden’ voor senioren en ‘Open Clubs’ voor alle Achterhoekers zijn drie thema’s waarvoor Achterhoek in Beweging stevige doelen en acties op papier heeft gezet.

Zo gaan we werken aan een sportloket voor unieke sporters, mensen met een beperking. Hier brengen we vraag en aanbod op het gebied van sport bij elkaar, zodat mensen met een beperking beter geholpen worden om een passende sport te vinden. Sportaanbieders bieden we ondersteuning onder meer bij het ontwikkelen van een nieuw sportaanbod, het werven van nieuwe leden en trainers en aanvragen van subsidies.

Voor senioren gaan we acht tot tien nieuwe sportvarianten introduceren. Denk aan: handbal, tennis, hockey, rugby, tafeltennis of aangepast volleybal. We bieden ondersteuning bij het opzetten van nog eens vijf tot acht Walking Football initiatieven.

Om in de Achterhoek een bestendig en duurzaam sportlandschap te laten ontstaan, streven we naast goede sportaccommodaties en sterke verenigingen ook naar Open Clubs en Open Sportparken. Dat zijn clubs/sportparken die meer doen dan het gewone aanbod. Ze kijken ook naar wat er in de wijk en buurt aan behoeften is en spelen daar op in.

Achterhoek in Beweging gaat in de komende periode inzetten op kennisdeling en bijeenkomsten rond thema’s, zodat sportclubs bij elkaar kunnen kijken en hun ervaringen kunnen delen. We bieden ook begeleiding op maat aan sportclubs die zich willen ontwikkelen tot een ‘Open Club’.

Dit zijn enkele van de vele acties die eraan komen. We zetten verschillende communicatiemiddelen in en monitoren de resultaten. Voor een meer uitgebreide publieksversie van de Uitvoeringsagenda 2020-2024 klik hier.