De omgeving waarin sportverenigingen bestaan, is aan het veranderen. Het verenigingsleven komt voor nieuwe uitdagingen te staan en vraagt om meer zelfstandigheid en ondernemerschap. Dit heeft samenhangende oorzaken: de opkomst van een nieuwe generatie en individualisering, maar ook de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek. Op den duur heeft dit consequenties voor ledenaantallen, de diversiteit van het ledenbestand en de voorzieningen van verenigingen.

Daarom sturen we aan op open clubs en vitale sportparken. Waarbij verenigingen en sportparken veel meer een centrale ontmoetingsplaats in de kern, buurt of wijk worden en actief samengewerkt wordt met andere verenigingen en sportparken.

Wil je meer weten over dit thema? Of er zelf ook mee aan de slag?
Neem dan contact op met Jan Minkhorst via e-mail jan.minkhorst@achterhoekinbeweging.nl of telefonisch 06 – 14914645.