De Stichting Platform Achterhoek Younited is de club die de jeugd in de Achterhoek begeleidt om hun eigen talenten te ontdekken, zichzelf uit te dagen en te streven naar het beste. Dit doen zij onder de noemer ‘Challenge your talent’. Achterhoek Younited werkt aan een omgeving die deze doelgroep inspireert tot bewegen en leert hun potentie maximaal te ontwikkelen. Dit alles met als doel de jeugd te stimuleren om:

  • het beste uit zichzelf te halen;
  • een vitale leefstijl te hanteren;
  • te presteren en excelleren.

Door samen te werken met partners uit de overheid en het sport-, onderwijs- en bedrijfsleven, kunnen we op het gebied van talentontwikkeling en jeugdsportstimulering een win-win situatie en synergie bereiken. Achterhoek Younited beoogt:

  • een kwaliteitsimpuls op het gebied van talentontwikkeling en jeugdsport in de Achterhoek;
  • een integrale aanpak van begeleiding van begeleiding van talent op sociaal-maatschappelijk gebied, onderwijs, sport en amateurverenigingen;
  • verhogen van de instroom van talent in (professionele) topsport en regionale amateursport.

Wil je meer weten over dit thema? Of er zelf ook mee aan de slag?
Neem dan contact op met Ben Spaai via e-mail info@achterhoekinbeweging.nl of telefonisch 06 – 533 559 05.