Direct door naar content

Open club

“De juiste accommodatie op de juiste locatie.”

Om mensen in beweging te krijgen en te houden moeten clubs en verenigingen actief en gezond zijn. Achterhoek in Beweging stuurt aan op open clubs en vitale sportparken. Sportparken worden een centrale ontmoetingsplaats met meerdere functies en maatschappelijke taken.

Wat betekent dat?

  • Een vitaal sportpark is multifunctioneel en wordt de hele dag door optimaal benut, sportvoorzieningen worden door meerdere partijen gebruikt. Daarvoor zijn voldoende open clubs nodig die willen samenwerken met andere (maatschappelijke) organisaties.
  • De rol van clubs en verenigingen verandert, ze moeten kunnen inschatten wat de potentiële vraag is van nieuwe en bestaande sporters en de mogelijkheden hebben om hun aanbod daarop aan te passen of verder te professionaliseren.
  • Clubs, verenigingen, andere sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en gemeenten moeten elkaars wensen en ambities leren kennen als ze willen samenwerken in een open club of onderdeel uit willen maken van een vitaal sportpark met meerdere (maatschappelijke) functies.
  • Sportparken moeten veilig, bereikbaar en uitnodigend zijn. Achterhoek in Beweging ondersteunt bij het realiseren van de juiste accommodatie op de juiste locatie en een optimale invulling van het aanbod op het sportpark en bij de clubs.
  • Door kennisuitwisseling, procesbegeleiding en/of bijscholing, ondersteunt Achterhoek in Beweging de realisatie naar open clubs. Zij biedt ook ondersteuning aan verenigingen die minder maatschappelijke taken op zich nemen, maar zich maximaal inzetten om bestaande taken goed uit te voeren.
  • Achterhoek in Beweging wil de drijvende krachten bij clubs en verenigingen helpen met het realiseren van hun ambities. Scheidsrechters, bestuurders, trainers, coaches en begeleiders kunnen een beroep doen op hoogwaardige sportprofessionals om zich verder te ontwikkelen. De sportprofessionals zijn er om te informeren en inspireren, maar ze helpen ook bij het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe initiatieven.

Open clubs in de praktijk

Didamse voetbalvereniging heeft ambitie om open club te worden
Voetbalvereniging DVC’26 in Didam wil een open club en vitaal sportpark worden. De club is hiervoor in gesprek met verschillende (maatschappelijke) partijen. De kansen die DVC’26 samen met andere partijen ziet zijn divers. Van nieuwe faciliteiten op het sport-park (van Skills park tot MTB/BMX baan). Tot samenwerking met fysiotherapeuten. Maar ook leerwerkplekken, een BSO sportlocatie en een naschools sportaanbod voor jeugd en jongeren realiseren. Het doel is het kloppend hart van Didam en omstreken te worden.

Wil je meer weten over dit thema? Of er zelf ook mee aan de slag?

Neem dan contact op met Jan Minkhorst via e-mail jan.minkhorst@achterhoekinbeweging.nl of telefonisch via 06 – 149 146 45.

Deel deze pagina
Logo partner De Graafschap
Logo partner Graafschap college
Logo partner KNVB
Logo partner Menzis
Logo partner Pak An!
Logo partner Provincie Gelderland
Logo partner Rabobank
Logo partner Sociaal domein Achterhoek
Logo partner Topsport gelderland
Logo partner Stolwijk Kelderman