Sporten en bewegen is belangrijk. Het is leuk en gezond. En het zorgt voor participatie. Iedereen die dat wil, zou moeten kunnen sporten en bewegen. Dichtbij huis. Ongeacht leeftijd, achtergrond, kwaliteiten of beperkingen. Maar voor mensen met een beperking is dit niet altijd vanzelfsprekend.

Daarom is onze ambitie om meer mensen met een beperking structureel te laten sporten in de Achterhoek. Daarvoor is het onder andere belangrijk dat accommodaties toegankelijk zijn en er een breed aanbod sportactiviteiten is. We willen verbindingen leggen en samenwerken met / aansluiten bij al bestaande initiatieven. Geen aparte voorzieningen en organisaties, maar integratie. Mensen met een beperking moeten gewoon mee kunnen doen.

Verder hebben we een sportloket geopend voor het beantwoorden van sportvragen van mensen met een beperking en het coördineren van begeleiding bij het vinden van de juiste sport.

Wil je meer weten over dit thema? Of er zelf ook mee aan de slag?
Neem dan contact op met Alexander Tempels via e-mail alexander.tempels@achterhoekinbeweging.nl of telefonisch 06 – 28 06 21 14.