Achterhoek in Beweging stelt de kracht van sport, bewegen en een gezonde leefstijl centraal in de Achterhoek. Een gezonde leefstijl geeft energie en draagt bij aan een plezierig woon- en werkklimaat. Maar kunnen sporten en bewegen zorgt er ook voor dat er belangrijke plekken zijn in de Achterhoek om elkaar te ontmoeten, om te leren, te ontspannen en uitdagingen aan te gaan. Achterhoek in Beweging vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen.

Initiatieven 

In onze Achterhoek worden volop initiatieven ontwikkeld rond sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze regio.

Als dynamisch platform met betrokken partners in o.a. zorg, onderwijs, overheid, cultuur, bedrijfsleven en sport, geven we deze initiatieven graag een podium. Een plek waar alle regionale en lokale ambities, initiatieven, mensen en middelen bij elkaar komen. Een plek waar Achterhoekers elkaar vinden om er samen de schouders onder te zetten. Een plek die mensen in beweging brengt. Want sámen werken we aan krachtige, levendige kernen, buurten en wijken in de Achterhoek met ruimte voor iedereen!

Door enthousiast te laten zien wat de Achterhoek beweegt, kunnen we slimme verbindingen leggen en inspireren we anderen om ook in actie te komen. Dus ken jij een initiatief in de Achterhoek rond sport, bewegen en/of een gezonde leefstijl? Laat het ons weten!