Direct door naar content

Vitaal en veilig sportklimaat

“De juiste accommodatie op de juiste locatie.”

Om mensen in beweging te krijgen en te houden moeten clubs en verenigingen actief en gezond zijn. Achterhoek in Beweging stuurt aan op sterke verenigingen en een veilig sportklimaat. 

Vitale sportaanbieders

Sport en bewegen vormen vaak de basis voor sociale contacten. Zeker wanneer mensen sporten in teamverband, maar ook door het verenigingsleven en gedeelde interesses. Sport- en beweegaanbieders staan dus midden in de maatschappij. Maar ook zij hebben te maken met individualisering en digitalisering, dat is bijvoorbeeld te merken in een teruglopend ledenaantal. Daarom vraagt het behouden van het verenigingsleven om actie. Vitale sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders kunnen inspelen op de veranderende wereld om ons heen én zo een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken als leefbaarheid en verduurzaming. 

Alle sportaanbieders hebben een gezamenlijk doel: Achterhoekers in beweging brengen. De aanbieders kunnen leren van elkaars ervaring en kennis. Daarom stimuleren we het bundelen van krachten, zoals dat nu al gebeurt binnen het Achterhoeks Volleybal MasterPlan en Achterhoek Gym 2030. 

Coördinatiepunt clubondersteuning 

In september 2023 is het convenant Sport- en Beweegloket Achterhoek ondertekend. Hierin leggen we vast dat we ons gezamenlijk, Scholder an Scholder, zullen inzetten voor de best mogelijke ondersteuning voor sportclubs. Dit realiseren we door samen te werken in één regionaal coördinatiepunt clubondersteuning. Het convenant is ondertekend door de Achterhoekse gemeenten, sportbonden en partners van Achterhoek in Beweging. 

Open clubs en vitale sportparken 

Met open clubs en vitale sportparken zorgen we voor een betere relatie met alle betrokkenen. Natuurlijk vallen daar de leden onder, maar ook ouders, toeschouwers, vrijwilligers, de buurt, gemeenten en andere stakeholders. Meer betrokkenheid bij de club en/of het sportpark leidt tot: 

  • Ledenbinding 

  • Behouden van bestaansrecht 

  • Perspectief op economisch en maatschappelijk gebied 

Vitale sportparken en open clubs kunnen zich alleen ontwikkelen en presteren als ze open staan voor maatschappelijke functies. Daarom houdt Achterhoek in Beweging de ambtelijke en bestuurlijke beleidsbepalders scherp en deelt kennis en ‘best practices’. Zo krijgen clubs en parken ondersteuning om optimaal te kunnen presteren. Daar halen zowel het sociale als het ruimtelijke domein hun voordeel uit.   

Achterhoek in Beweging wil verenigingen en sportparken ondersteunen om door te ontwikkelen tot een open club of vitaal sportpark.  We zorgen voor verbinding tussen verenigingen, overheden en organisaties. Daarnaast worden ook ondersteuners ingezet die de transitie naar open club of vitaal sportpark kunnen begeleiden. .

Wil je meer weten over dit thema? Of er zelf ook mee aan de slag?

Neem dan contact op met Alwin van Engelenburg via alwin@achterhoekinbeweging.nl.

Deel deze pagina
Logo partner achterhoek food
Logo partner 8rhkgezond
Logo partner Zozijn
Logo partner Elver
Logo partner Estina
Logo partner Sius
Logo partner Gemeente Aalten
Logo partner Gemeente Berkelland
Logo partner Gemeente Bronckhorst
Logo partner Gemeente Doetinchem
Logo partner Gemeente Montferland
Logo Topsport Gelderland
Logo partner Gemeente Oostgelre
Logo partner Gemeente Oudeijsselstreek
Logo partner Gemeente Winterswijk
Logo Graafschap College
Logo De Graafschap
Logo Humankind
Logo KNVB
Logo Menzis
Logo Pak An
Logo Provincie Gelderland
Logo Rabobank
Logo Sociaal Domein
Logo Sport Id
Logo Stolwijk & Kelderman
Logo Kanjers voor Kanjers