Direct door naar content

Inclusie en diversiteit

“Inclusief sporten, omdat niemand buitenspel mag staan!”

We willen dat elke Achterhoeker mee kan doen en plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Juist ook voor wie deelname aan sport en bewegen nog niet vanzelfsprekend is. Leeftijd, religie, gender, geaardheid, inkomen, culturele achtergrond of fysieke mogelijkheden mogen geen belemmering zijn. Juist omdat sport en bewegen kan verbinden, waardoor verschillen niet meer uitmaken. Maar mensen die drempels ervaren, komen vaak niet uit zichzelf in actie. We moeten hen vinden, inspireren en de belemmeringen wegnemen.

Uniek Sporten

Sportdeelname door mensen met een beperking vraagt om aandacht en actie. 24% van de mensen met een lichamelijke beperking sport wekelijks. Ter vergelijking, voor iemand zonder beperking is dat 57%. Mensen met een beperking ervaren verschillende obstakels om een passende sport te vinden of voldoende te bewegen. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Begeleiding om op locatie te komen 

  • Toegankelijkheid van ruimtes en accommodaties 

  • Weinig mensen die een bepaalde aangepaste sport beoefenen 

Achterhoek in Beweging wil deze drempels wegnemen. De afgelopen jaren heeft de aanpak van Uniek Sporten zich bewezen in de Achterhoek. Daarom zetten we de komende jaren deze aanpak voort en blijven we verder ontwikkelen.  

Wat betekent dat?

  • Achterhoek in Beweging vindt het belangrijk dat mensen met een beperking de mogelijkheid hebben om te sporten en bewegen. Iedereen moet mee kunnen doen.
  • Onderdeel uitmaken van een club of vereniging vergroot de maatschappelijke participatie en integratie.
  • Passend bij de vraag en behoefte naar beweegmogelijkheden, moet er voldoende sportaanbod zijn voor mensen met een beperking. En dat aanbod moet goed vindbaar zijn voor iedereen.
  • Obstakels en drempels die mensen ervaren om te bewegen of sporten moeten worden weggenomen.
  • Achterhoek in Beweging zet zich in voor een overzicht van het aanbod, het matchen van vraag en aanbod en het bevorderen van samenwerking tussen organisaties die betrokken zijn bij mensen met een beperking.

Wil je meer weten over dit thema? Of er zelf ook mee aan de slag? Neem dan contact op met Marlie Vaags via marlie@achterhoekinbeweging.nl.

Deel deze pagina
Logo partner achterhoek food
Logo partner 8rhkgezond
Logo partner Zozijn
Logo partner Elver
Logo partner Estina
Logo partner Sius
Logo partner Gemeente Aalten
Logo partner Gemeente Berkelland
Logo partner Gemeente Bronckhorst
Logo partner Gemeente Doetinchem
Logo partner Gemeente Montferland
Logo Topsport Gelderland
Logo partner Gemeente Oostgelre
Logo partner Gemeente Oudeijsselstreek
Logo partner Gemeente Winterswijk
Logo Graafschap College
Logo De Graafschap
Logo Humankind
Logo KNVB
Logo Menzis
Logo Pak An
Logo Provincie Gelderland
Logo Rabobank
Logo Sociaal Domein
Logo Sport Id
Logo Stolwijk & Kelderman
Logo Kanjers voor Kanjers