Direct door naar content

Uitvoeringsagenda 2020 – 2024

Samen brengen we de Achterhoek in beweging

Achterhoek in Beweging wil alle Achterhoekers in beweging brengen. Dat doet Achterhoek in Beweging door in de Achterhoek initiatieven te ontwikkelen die aanzetten tot sporten, bewegen en een gezonde leefstijl. Dat kan alleen door samenwerking met organisaties en personen:

  • Sportaanbieders
  • Sportservice-organisaties
  • Buurtsportcoaches
  • Zorgaanbieders
  • Onderwijsinstellingen
  • Bedrijven
  • Overige stakeholders (maatschappelijke organisaties)

Slim verbinden als standaard

Goede resultaten bereik je samen. Met zijn allen weten we meer, hebben we meer slagkracht, meer inspiratie, meer middelen én meer plezier. Slim verbinden staat dan ook centraal in alles wat we doen. Verbinden van mensen en organisaties. Samen sterk, Scholder an Scholder; zoals we dat hier kennen in onze Achterhoek. Iets wat in onze genen zit en als vanzelfsprekend aansluit op onze cultuur van naoberschap. Slim verbinden zorgt dat we op regionaal en lokaal niveau initiatieven in gang kunnen zetten. Projecten die in belangrijke mate bijdragen aan de leefbaarheid in de Achterhoek!

De rol die we spelen

Achterhoek in Beweging draagt eraan bij dat beleidsbepalers in verschillende domeinen en sectoren het belang van bewegen en sporten meenemen bij het vormgeven van hun plannen. Sporten en bewegen kan ervoor zorgen dat mensen minder snel en minder intensieve zorg nodig hebben en dat zij mee kunnen doen aan de samenleving. Eenvoudige aanpassingen in de buitenruimte (veilige speelplekken en bereikbare sportvoorzieningen bijvoorbeeld) maken bewegen en sporten voor mensen de makkelijke keuze. Achterhoek in Beweging ziet het als haar taak om binnen sociale en fysieke overleggen deze stem te laten horen.

Continuïteit van de initiatieven

Achterhoek in Beweging ziet zichzelf als de middelste lopers van een estafetteteam. Zij verkennen lokaal, regionaal en nationaal mogelijkheden en kansen. Deze informatie koppelen zij aan de vraag van stakeholders in hun netwerk. Verschillende stakeholders worden samengebracht om te kijken of zij deze kans willen omzetten in een initiatief. Achterhoek in Beweging brengt kennis en kan het proces begeleiden. Maar de inhoud van het initiatief wordt door de stakeholders zelf bepaald. Het initiatief is op deze manier van begin tot eind de verantwoordelijkheid van de samenwerkende stakeholders. Uitvoering op lokaal niveau De uitvoering vindt meestal op lokaal niveau plaats door een lokale partij. Uiteraard kan op ieder moment een beroep gedaan worden op Achterhoek in Beweging als er kennis of begeleiding nodig is. Een voorbeeld van sterke lokale uitvoering die continuïteit borgt is de rol van de beweegmakelaar. Deze belangrijke linking-pin tussen doelgroep en aanbod zorgt ervoor dat ook mensen met een afstand tot bewegen en sporten bereikt en geactiveerd worden.

Lees hier de gehele uitvoeringsagenda 2020 – 2024.

Deel deze pagina
Logo partner achterhoek food
Logo partner 8rhkgezond
Logo partner Zozijn
Logo partner Elver
Logo partner Estina
Logo partner Sius
Logo partner Gemeente Aalten
Logo partner Gemeente Berkelland
Logo partner Gemeente Bronckhorst
Logo partner Gemeente Doetinchem
Logo partner Gemeente Montferland
Logo Topsport Gelderland
Logo partner Gemeente Oostgelre
Logo partner Gemeente Oudeijsselstreek
Logo partner Gemeente Winterswijk
Logo Graafschap College
Logo De Graafschap
Logo Humankind
Logo KNVB
Logo Menzis
Logo Pak An
Logo Provincie Gelderland
Logo Rabobank
Logo Sociaal Domein
Logo Sport Id
Logo Stolwijk & Kelderman
Logo Kanjers voor Kanjers