Scholder an Scholder is gewoon een manier van doen. Zoals we dat hier kennen in onze Achterhoek. Iets wat in onze genen zit. En wat naadloos aansluit op ons alom bekende ‘naoberschap’. We willen continu slimme verbindingen leggen. Want door structureel regionaal samen te werken kunnen we meer realiseren. Van elkaar kunnen we leren en samen kunnen we actief op zoek gaan naar kansen. Sámen kunnen we ons doel bereiken, als we maar Scholder an Scholder staan. Dit heeft inmiddels al tot vele regionale en lokale initiatieven geleid die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in kernen, buurten en wijken in de Achterhoek.