Direct door naar content

Vitale medewerkers

“Het is belangrijk dat er voldoende gezonde en gemotiveerde mensen zijn voor de arbeidsmarkt”

In de Achterhoek zijn 155.000 mensen actief op de arbeidsmarkt. De komende jaren zullen er in diverse sectoren meer banen bijkomen, omdat veel oudere werknemers met pensioen gaan. Achterhoek in Beweging zet zich in voor vitale medewerkers. Het is voor de Achterhoek van belang dat er voldoende gezonde en gemotiveerde mensen zijn om aan de huidige en toekomstige vraag op de arbeidsmarkt te voldoen. Het thema ‘vitale medewerkers’ richt op het vergroten van de motivatie onder werkgevers en werknemers om (samen) te bewegen en/of te sporten. Sport en beweging is een belangrijk middel voor het gevoel van verbinding en de samenwerking binnen organisaties.

Wat betekent dat?

  • De arbeidsmarkt in de Achterhoek is krap. Het is belangrijk dat er voldoende gezonde en gemotiveerde mensen zijn om aan de huidige en toekomstige vraag op de arbeidsmarkt te voldoen.
  • Een vitale medewerkers is belangrijk voor iedereen: allereerst voor de werknemers zelf, maar ook voor werkgevers, de gemeente en maatschappelijke organisaties.
  • Sporten, bewegen en een gezonde leefstijl vergroten de slagingskans van mensen om werk te vinden en te kunnen blijven werken.
  • Achterhoek in Beweging wil werknemers motiveren om te zorgen voor voldoende beweging en voldoende ontspanning, onder andere door kennis te delen over succesvolle vitaliteitsprogramma’s met werkgevers en organisaties.
  • Een goed aanbod van sport- en beweeg-mogelijkheden kan ook werknemers van buiten de Achterhoek interesseren voor het werken in de Achterhoek.

Vitale medewerkers in de praktijk

10.000 Achterhoekse medewerkers gaan binnen nu en afzienbare tijd met pensioen.

In 2018 telt de Achterhoek bijna 10.000 60-plussers die binnen afzienbare tijd de arbeidsmarkt verlaten. In de beroepssectoren zorg en welzijn, industrie en openbaar bestuur zijn deze aantallen het grootst. De aandelen 60-plussers in zorg en welzijn en industrie zijn op zich gemiddeld, maar door de omvang van deze sectoren gaat het wel om grote aantallen. Het openbaar bestuur is – samen met het onderwijs – de sterkst vergrijsde sector in de Achterhoek. In horeca en detailhandel speelt de vergrijzingsproblematiek vrijwel niet. Deze sectoren hebben een groot aandeel jongere werknemers.

Wil je als werkgever, vereniging of sportaanbieder meer weten over dit thema? Of wil je er zelf mee aan de slag?

Neem dan contact op met Jordi Doornebosch via e-mail jordi.doornebosch@achterhoekinbeweging.nl of telefonisch via 06 – 22 18 87 62.

Deel deze pagina
Logo partner De Graafschap
Logo partner Graafschap college
Logo partner KNVB
Logo partner Menzis
Logo partner Pak An!
Logo partner Provincie Gelderland
Logo partner Rabobank
Logo partner Sociaal domein Achterhoek
Logo partner Topsport gelderland
Logo partner Stolwijk Kelderman