Direct door naar content

Nieuws

Symposium SAMEN-WERKEN

Onlangs vond op sportpark IJsselweide in Gendringen een bijzonder symposium plaats onder de titel SAMEN-WERKEN. Ruim 60 deelnemers bogen zich die dag over vraagstukken uit het RIF-project ‘Veelzijdiger in beweging’ van het Graafschap College. Een project dat ernaar streeft om de beroepsopleidingen van Sport en bewegen optimaal te laten aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de branche sport, bewegen en leefstijl. Steeds vaker worden sport en bewegen gezien als ‘middel’ om in te spelen op belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, vitaliteit, participatie en inclusiviteit. In dit kader wordt in de Achterhoek volop ingezet op de ontwikkeling van vitale sportparken en open clubs. Dit zijn centrale ontmoetingsplaatsen met meerdere functies en maatschappelijke taken. En dit vraagt van (toekomstige) beroepskrachten, op het gebied van sport en bewegen, andere competenties.

Met het project ‘Veelzijdiger in beweging’ slaan het Graafschap College en ruim 20 praktijkorganisaties de handen ineen als het gaat om het opleiden van toekomstige sport- en beweegprofessionals. In een hybride leeromgeving, een leeromgeving waarbij de scheiding tussen leren op school en stage in de praktijk vervaagt, worden studenten gecoacht door docenten en professionals uit het werkveld. Op die manier kan direct worden ingespeeld op leersituaties die in de praktijk ontstaan. Daarnaast worden nieuwe methodieken ontwikkeld voor het opstellen van sport- en beweegprogramma’s, is er een online leeromgeving die een leven lang ontwikkelen mogelijk maakt en wordt volop ingezet op het ontwikkelen van netwerkcompetenties en branche-overstijgend denken.

Tijdens het symposium werd door Thecla van Dijk van het bureau Sport en Ruimte een doorkijkje gegeven met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de open sportparken en de mogelijke rol die ze kunnen innemen in de samenleving. Aanvullend presenteerden 6 sportparken zich, die momenteel onderdeel uitmaken van de hybride leeromgeving voor de eerste en tweedejaars studenten van het Graafschap College. Ze vertelden over nieuwe initiatieven, nieuwe doelgroepen en nieuwe organisaties uit andere domeinen die ook actief zijn geworden op deze parken en wat de plannen zijn voor de nabije toekomst. In een brainstorm werd onderling gekeken welke vervolgstappen nog gezet kunnen worden om nog verder te ontwikkelen. Professionalisering is hierbij noodzakelijk: zowel met betrekking tot het eigen maken van essentiële competenties van de betrokken bestuurders en vrijwilligers/medewerkers als ook het realiseren van betaalde banen voor sleutelposities als sportleider voor specifieke doelgroepen, sportparkmanager, verenigingsondersteuner en beweegmakelaars.


In de toekomst wordt nog een vervolgbijeenkomst georganiseerd voor bestuurders van verenigingen om over bovenstaande verder van gedachten te wisselen. We houden je op de hoogte wanneer dat plaatsvindt. 

Meer weten? Neem dan contact op met Jan Minkhorst (jan.minkhorst@achterhoekinbeeging.nl).

Deel dit nieuwsbericht
Logo partner achterhoek food
Logo partner 8rhkgezond
Logo partner Zozijn
Logo partner Elver
Logo partner Estina
Logo partner Sius
Logo partner Gemeente Aalten
Logo partner Gemeente Berkelland
Logo partner Gemeente Bronckhorst
Logo partner Gemeente Doetinchem
Logo partner Gemeente Montferland
Logo Topsport Gelderland
Logo partner Gemeente Oostgelre
Logo partner Gemeente Oudeijsselstreek
Logo partner Gemeente Winterswijk
Logo Graafschap College
Logo De Graafschap
Logo Humankind
Logo KNVB
Logo Menzis
Logo Pak An
Logo Provincie Gelderland
Logo Rabobank
Logo Sociaal Domein
Logo Sport Id
Logo Stolwijk & Kelderman
Logo Kanjers voor Kanjers