Direct door naar content

Nieuws

Hanke Bruins Slot ziet de Achterhoek in beweging

Op vrijdag 12 oktober jongstleden, bracht Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot een bezoek aan de Achterhoek om diverse initiatieven op het gebied van sporten en bewegen te bekijken. Samen met diverse lokale en regionale politici nam het CDA-kamerlid deel aan een interactief programma waarin een aantal activiteiten werden gepresenteerd. Tijdens de rondgang sprak ze met vertegenwoordigers van Achterhoek in Beweging en nam ze ruim de tijd voor de verhalen van de bestuurders en gebruikers van de sport- en beweegvoorzieningen.

Op De Vijverberg, het thuishonk van Betaald Voetbal De Graafschap, liet mevrouw Bruins Slot zich informeren over de projectstructuur en doelstellingen van Achterhoek in Beweging. Uit haar reactie bleek dat ze goed op de hoogte was van de activiteiten van het platform. De nieuwe vorm van samenwerking tussen 8 gemeenten en diverse partners, die door Achterhoek in Beweging-projectleider Pascal Kamperman en Graafschap-directeur Hans Martijn Ostendorp werd gepresenteerd, vond ze interessant en vooruitstrevend. Ze haalde de kansen voor maatschappelijke activiteiten van de Betaald Voetbalorganisatie aan en praatte over de rol van politiek binnen Achterhoek in Beweging.

Wandelend door natuurbelevingspark Doetebol sprak het Tweede Kamerlid met bestuursleden Vanessa Schroer en René Reumer over de realisatie van het park. Ze was onder de indruk van de sociale cohesie die er tijdens de samenwerking tussen organisaties en individuen in de wijk is ontstaan. Schoolkinderen, het Prakticon, de Elver-dagbesteding en de lokale bootcampgroep werken zij aan zij aan het park dat nu naar door alle doelgroepen wordt gebruikt. De paden zijn licht uitdagend voor rolstoelgebruikers en schoolkinderen spelen er eindeloos met zand, obstakels en water. Een klein openluchttheater is binnenkort het podium voor diverse activiteiten en de jeugd heeft inmiddels een fijne speelplek in het touwenbos gevonden.

Op de Anna Hoeve verzorgden vrijwilligers en cliënten van Elver een heerlijke lunch. Vervolgens verplaatste het gezelschap zich per bus naar Sportvereniging Westendorp. Deze vereniging, die voorheen werd geleid door een vaste groep bestuurders en een teruglopend ledenaantal kende, heeft een stevige transformatie ondergaan. De KNVB, waarmee Achterhoek in Beweging intensief samenwerkt, zette onder andere procesbegeleider Marco Groen van Back2Basics in voor een effectieve procesbegeleidingsaanpak binnen sportverenigingen. Met een focus op het open club-principe en vitale sportparken, herpakte de vereniging zich om vervolgens een andere weg in te slaan. Er werden jonge bestuursleden aangetrokken en activiteiten voor onder andere senioren ontwikkeld. Het populaire Walking Football is daarvan de meest in het oog springende activiteit. De vereniging groeide van 130 naar 183 leden en zorgt er tegenwoordig voor dat een groep mensen die vaak wat geïsoleerd leeft, nu actief meedoet; op het sportveld en daarbuiten. Zo benut de sportclub haar sociale kansen binnen de maatschappij. Hanke Bruins Slot en de andere gasten maakten van de gelegenheid gebruik om kort met de aanwezige sporters van Walking football en de gebruikers van de beweegtuin te spreken.

In haar slotwoord gaf het Tweede Kamerlid aan dat ze onder de indruk is van de resultaten van vier jaar regionale samenwerking binnen Achterhoek in Beweging. Vooral de dynamiek werd geprezen. Op basis van de informatie uit de Achterhoek stelde zij de afgelopen tijd al Kamervragen aan minister Bruno Bruins die bijdragen aan de impact van regionale samenwerkingsverbanden. Hanke Bruins Slot blijft daarom graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in de Achterhoek en beloofde in de nabije toekomst nog eens terug te komen.

Deel dit nieuwsbericht
Logo partner achterhoek food
Logo partner 8rhkgezond
Logo partner Zozijn
Logo partner Elver
Logo partner Estina
Logo partner Sius
Logo partner Gemeente Aalten
Logo partner Gemeente Berkelland
Logo partner Gemeente Bronckhorst
Logo partner Gemeente Doetinchem
Logo partner Gemeente Montferland
Logo Topsport Gelderland
Logo partner Gemeente Oostgelre
Logo partner Gemeente Oudeijsselstreek
Logo partner Gemeente Winterswijk
Logo Graafschap College
Logo De Graafschap
Logo Humankind
Logo KNVB
Logo Menzis
Logo Pak An
Logo Provincie Gelderland
Logo Rabobank
Logo Sociaal Domein
Logo Sport Id
Logo Stolwijk & Kelderman