Direct door naar content

Nieuws

Graafschap College ontvangt subsidie voor project ‘Veelzijdiger in beweging’

Het Graafschap College en een aantal regionale partners, waaronder Achterhoek in Beweging, hebben onlangs een subsidie van ruim €600.000,- ontvangen van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)* voor het project ‘Veelzijdiger in beweging’. Het doel van dit project is om de mbo-opleiding Sport en bewegen optimaal af te stemmen op de dynamiek van het sport- en beweeglandschap in de regio en de behoeften van het werkveld.

Sport en bewegen als middel
Het sport- en beweeglandschap verandert sterk. Steeds vaker worden sport en bewegen gezien als ‘middel’ om in te spelen op belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, vitaliteit, participatie en inclusiviteit. In dit kader wordt in de Achterhoek volop ingezet op de ontwikkeling van vitale sportparken en open clubs, centrale ontmoetingsplaatsen met meerdere functies en maatschappelijke taken. Van (toekomstige) beroepskrachten op het gebied van sport en bewegen vraagt dit  andere competenties.

Hybride
In het project ‘Veelzijdiger in beweging’ slaan het Graafschap College en ruim 20 praktijkorganisaties de handen ineen als het gaat om het opleiden van toekomstige sport- en beweegprofessionals. In een hybride leeromgeving, een leeromgeving waarbij de scheiding tussen leren op school en stage in de praktijk vervaagt, worden studenten gecoacht door docenten en professionals uit het werkveld. Op die manier kan direct worden ingespeeld op leersituaties die in de praktijk ontstaan. Daarnaast worden nieuwe methodieken ontwikkeld voor het opstellen van sport- en beweegprogramma’s, is er een online leeromgeving die een leven lang ontwikkelen mogelijk maakt en wordt volop ingezet op het ontwikkelen van netwerkcompetenties en branche-overstijgend denken.

Verdieping en verbreding
Het project, dat officieel op 1 januari 2021 van start gaat en een looptijd heeft van 4 jaar, zorgt voor een verdieping en verbreding van al bestaande samenwerkingen tussen onderwijs en werkveld in de sport- en beweegbranche. Het maakt een meer gestructureerde en geïntegreerde aanpak mogelijk. Het uitgangspunt is dat het project zodanig wordt vormgegeven dat ook na afloop van het project de samenwerking en activiteiten voortgezet kunnen worden.

*Het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) is in 2014 in het leven geroepen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs te realiseren door een nauwe samenwerking tussen mbo-instellingen en bedrijven en instellingen.

Deel dit nieuwsbericht
Logo partner achterhoek food
Logo partner 8rhkgezond
Logo partner Zozijn
Logo partner Elver
Logo partner Estina
Logo partner Sius
Logo partner Gemeente Aalten
Logo partner Gemeente Berkelland
Logo partner Gemeente Bronckhorst
Logo partner Gemeente Doetinchem
Logo partner Gemeente Montferland
Logo Topsport Gelderland
Logo partner Gemeente Oostgelre
Logo partner Gemeente Oudeijsselstreek
Logo partner Gemeente Winterswijk
Logo Graafschap College
Logo De Graafschap
Logo Humankind
Logo KNVB
Logo Menzis
Logo Pak An
Logo Provincie Gelderland
Logo Rabobank
Logo Sociaal Domein
Logo Sport Id
Logo Stolwijk & Kelderman
Logo Kanjers voor Kanjers