Direct door naar content

Regionaal Beweeg- en Sportakkoord 2020 – 2030

Wat op het spel staat

De Achterhoek heeft een uitstekende basis voor een gezond leven. Noaberschap, een hecht verenigingsleven, een mooie leefomgeving en grote affiniteit met sporten, bewegen, cultuur en streekproducten. Maar ook de Achterhoek ontkomt niet aan veranderingen. Denk aan de demografische ontwikkelingen, klimaatvraagstukken, individualisering en de steeds grotere rol die technologie speelt in ons leven. Stuk voor stuk maatschappelijke ontwikkelingen die de sterke basis voor een gezond leven onder druk zetten. Hoe kan de Achterhoek hier goed op inspelen?

Een wereld te winnen

Er liggen volop kansen om te zorgen dat iedereen in de Achterhoek, van jong tot oud, is voorbereid op een zelfredzame toekomst in een gezonde leefomgeving. Sport, bewegen en een gezonde leefstijl zijn daarvoor essentieel. Achterhoek in Beweging ziet samenwerken als dé manier om kansen op te pakken. De afgelopen jaren zijn al verbindingen gelegd tussen de overheid, het onderwijs en de gezondheidszorg, maar ook met ondernemers en het verenigingsleven. Achterhoek in Beweging wil de komende jaren een nog bredere coalitie vormen met nog meer kwaliteit. Met het bedrijfsleven, recreatie en toerisme en de cultuursector. Samen is er nog een wereld te winnen.

Gedeelde kansen

Om te komen tot brede coalities heeft Achterhoek in Beweging het initiatief genomen tot het sluiten van het Regionaal Sport- en Beweegakkoord 2020 – 2030. Dit akkoord laat zien dat alle partners in de Achterhoek een gedeelde opgave en gedeelde kansen zien. Dat ze samen het belang onderkennen van sport, bewegen en gezondheid en dat ze gezamenlijke ambities hebben en willen samenwerken om succesvol te zijn.

HET NATIONAAL SPORTAKKOORD

Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis is een Nationaal Sportakkoord opgesteld. Het doel is om sport te laten bijdragen aan een gezond Nederland en aan een samenleving die zich één voelt. Regionaal Sport- en Beweegakkoord 2020 – 2030 van Achterhoek in Beweging sluit aan bij het verzoek van de initiatiefnemers van het Nationaal Sportakkoord om te komen tot lokale en regionale sportakkoorden

HET GELDERS SPORTAKKOORD

Niet alleen in de Achterhoek, maar in de hele provincie Gelderland staan sport, bewegen en een gezonde leefstijl op de agenda. Daarom is in 2017 al een Gelders Sportakkoord opgesteld. Het Gelders Sportakkoord is inmiddels al door meer dan 100 partijen ondertekend. Al deze partijen zijn door de Provincie Gelderland uitgedaagd om kracht, kennis en inzet met elkaar te bundelen. Het doel is om van Gelderland een vitale, sportieve en aantrekkelijke Gelderse sportregio te maken.

Onze ambities

Het regionale sport- en beweegakkoord legt de ambities van Achterhoek in Beweging en al haar samenwerkingspartners vast voor de periode van 2020 – 2030. De ambities staan beschreven in twee deelakkoorden:

  • Deelakkoord 1: inclusief bewegen en sporten
  • Deelakkoord 2: excelleren in de Achterhoek

Lees hier het regionale sport- en beweegakkoord 2020 – 2030

Deel deze pagina
Logo partner achterhoek food
Logo partner 8rhkgezond
Logo partner Zozijn
Logo partner Elver
Logo partner Estina
Logo partner Sius
Logo partner Gemeente Aalten
Logo partner Gemeente Berkelland
Logo partner Gemeente Bronckhorst
Logo partner Gemeente Doetinchem
Logo partner Gemeente Montferland
Logo Topsport Gelderland
Logo partner Gemeente Oostgelre
Logo partner Gemeente Oudeijsselstreek
Logo partner Gemeente Winterswijk
Logo Graafschap College
Logo De Graafschap
Logo Humankind
Logo KNVB
Logo Menzis
Logo Pak An
Logo Provincie Gelderland
Logo Rabobank
Logo Sociaal Domein
Logo Sport Id
Logo Stolwijk & Kelderman
Logo Kanjers voor Kanjers